YLEISET KÄYTTÖEHDOT
LUE SEURAAVAT KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN SIIRRYT VERKKOSIVUSTOLLE JA/TAI KÄYTÄT JOTAKIN VERKKOSIVUSTON OSAA.

Tervetuloa www.parhaatdeittivinkit.com-sivustolle (sekä sen alidomaineihin, sisältöihin ja tavaramerkkeihin, jäljempänä ”verkkosivusto”).

Lue seuraavat käyttöehdot huolellisesti läpi ennen kuin käytät tätä verkkosivustoa, jotta olet tietoinen lakisääteisistä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi koskien Spark Networks Services GmbH:ta (jäljempänä ”Spark Networks”, ”me”, ”meidän” tai ”meitä”). Siirtymällä verkkosivustolle ilmoitat hyväksyväsi tässä olevat käyttöehdot sekä tietosuojaohjeen (”ehdot”). Käyttäjä voi tarkastella voimassa olevia ehtoja verkkosivustolla konkreettisen vierailun ajankohtana. Mikäli et hyväksy näiden käyttöehtojen joitakin sääntöä, voit keskeyttää vierailusi verkkosivustolla ja jatkaa selailua muualla internetissä.

1. Kelpoisuus hyväksyä ehdot
Verkkosivusto on tarkoitettu ainoastaan 18 vuotta täyttäneille henkilöille. Mikäli olet alle 18-vuotias, ole hyvä ja keskeytä vierailusi verkkosivustolla.

2. Pääsy verkkosivustolle
Tässä esiteltyjen ehtojen voimassaoloaikana myönnämme sinulle täten luvan vierailla ja käyttää verkkosivustoa edellyttäen, että noudatat näitä ehtoja ja voimassaolevia lakeja. Spark Networks pidättää oikeuden muuttaa tai keskeyttää milloin tahansa mitä tahansa palveluja tai verkkosivuston toimintoja.

3. Immateriaalioikeudet
a. Kaikki immateriaalioikeudet, jotka kohdistuvat tai liittyvät tekijänoikeuksiin, patentteihin, tavaramerkkeihin, palvelumerkkeihin, kauppanimiin ja/tai malleihin (mukaan lukien ”look and feel” ja muihin visuaalisiin elementteihin) (riippumatta siitä, onko ne rekisteröity vai ei), liittyen:
i. verkkosivustoon
ii. loukkaamatta lauseketta 3.d.; verkkosivuston tietosisältöihin sekä
iii. verkkosivuston konseptiin kokonaisuudessaan; teksteihin ja graafisiin esityksiin, ohjelmistoon, valokuviin, videoihin, musiikkiin, ääniin sekä niiden valikoimaan ja järjestelyyn, sekä kaikkiin ohjelmistokoodin käännöksiin, niiden pohjalla oleviin lähdekoodeihin ja ohjelmistoihin (mukaan lukien sovelmat ja komentosarjat), ovat Spark Networksin omaisuutta tai luovutettu lisenssillä yhtiöllemme. Minkä tahansa oikeudellisen vaatimuksen hankkiminen tai hankinnan yritys kyseisiin omistusoikeuksiin on kielletty. Kaikki oikeudet pidätetään.

b. . Mitään lausekkeessa 3.a esitetystä materiaalista ei saa monistaa tai jakaa eikä kopioida, levittää, julkaista uudestaan, imuroida, näyttää, postata tai muulla tavoin tai muussa muodossa myydä, vuokrata tai alilisensoida millä tahansa välineellä, käyttää materiaalista johdettujen teosten luomiseen tai hyödyntää millään muulla tavoin ilman Spark Networksin erillistä kirjallista lupaa. Saat kuitenkin vapaasti avata ja näyttää verkkosivuston sisällön tietokonenäytöllä (mukaan lukien kaikki tabletti- tai älypuhelinlaitteet), tallentaa tällaiset sisällöt sähköisessä muodossa kovalevylle (ei kuitenkaan palvelimelle tai muille tallennusvälineille, joissa on verkkoyhteys) tai tulostaa kyseiset sisällöt henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön edellyttäen, että kaikki tekijänoikeus- ja omistusoikeusmerkinnät pysyvät vahingoittumattomina. Verkkosivuston materiaaleja ja sisältöjä ei saa monistaa, muuttaa, kopioida tai levittää eikä käyttää millään muulla tavalla tai kaupallisessa tarkoituksessa ilman Spark Networksin erillistä kirjallista ennakkohyväksyntää.

c. Kaikki Spark Networksin nimissä olevat oikeudet (mukaan lukien goodwill-arvo, soveltuvin osin kauppamerkit) ovat Spark Networksin omaisuutta tai luovutettu tälle yhtiölle lisenssillä. Muut tuotteet ja yritysnimet, jotka mainitaan verkkosivustolla, ovat tavaramerkkejä tai kolmannen osapuolen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

d. Vaatimukset, omaisuusoikeudet ja henkiset omaisuusoikeudet sisältöihin, joihin pääsee verkkosivuston kautta, pysyvät kyseisten sisältöjen omistajilla tai tarjoajilla, sekä ovat mahdollisesti suojattu sovellettavalla tekijänoikeudella tai muilla laeilla. Ottaen huomioon lausekkeessa 3.b esitetyt rajoitetut oikeudet, ei tämä sopimus siirrä sinulle mitään muita oikeuksia näihin sisältöihin.

4. Rajoitukset
On kiellettyä:
a. häiritä palvelinta tai verkostoja, jotka on liitetty verkkosivustoon,
b. käyttää minkäänlaisia automaattisia järjestelmiä tai käynnistää niitä (mukaan lukien mm. ”hakurobotti” ja ”crawler” tai “spider”) verkkosivustolle siirtymistä varten ja/tai
c. kiertää, deaktivoida tai muulla tavoin estää turvallisuudelle olennaisia verkkosivuston toimintoja tai toimintoja, jotka estävät tai rajoittavat minkä tahansa sisältöjen käytön tai monistamisen tai toteuttavat verkkosivuston käytön rajoituksia.

5. Linkit, vieraslähteet ja sisällöt
Verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustolle ja heidän palveluihinsa, nämä eivät ole Spark Networksin omaisuutta tai sen hallinnassa. Spark Networks ei tarkasta eikä hyväksy tai kanna millään tavoin vastuuta muiden verkkosivustojen sisällöistä, tuotteista tai palveluista eikä kanna minkäänlaista vastuuta mistään menetyksistä tai vahingoista, joita niiden käyttö saattaa aiheuttaa. Mikäli siirryt vieraille verkkosivustoille, teet tämä omalla vastuulla ja kyseisen vieraan verkkosivuston käyttöehtoja sekä tietosuojaohjetta (mikäli käytössä) noudattaen. Emme vastaa emmekä takaa millään tavalla minkään vieraiden sisältöjen tai niihin liittyvien sisältöjen (kolmansien osapuolten, yhteistyökumppaniemme ja asiakkaidemme verkkosivustot ja palvelut) tarkkuudesta, sopivuudesta, tarkoituksenmukaisuudesta, turvallisuudesta tai immateriaalioikeuksista (kuten yllä määritelty). Et aseta Spark Networksia minkäänlaiseen vastuuvelvollisuuteen käyttäessäsi vieraita verkkosivustoja.

6. Tietosuoja
Tiedot koskien henkilötietojen käsittelyä verkkosivuston palvelujen puitteissa löytyvät tietosuojaohjeestamme.

7. Tiedot, kuvaus, vastuuvapauslauseke
Pyrimme olemaan mahdollisimman täsmällisiä. EMME KUITENKAAN VOI OTTAA VASTUUTA TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA KÄYTETÄVISSÄ OLEVAN SISÄLLÖN OIKEELLISUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, AJANKOHTAISUUDESTA TAI VIRHEETTÖMYYDESTÄ. Pidätämme itsellämme oikeuden oman harkintamme mukaisesti suorittaa sisältöihin tai niiden johonkin osaan, tai näihin liittyen muutoksia ilman, että kyseisten sisältömuutosten suorittamisesta täytyy ilmoittaa etukäteen tai jälkeenpäin. Sisältöjen tai jonkin sen osan käyttö tapahtuu ainoastaan omalla vastuullasi.

8. Vastuuvapauslausekkeet
a. VERKKOSIVUSTO ON ASETETTU KÄYTTÖÖN SELLAISENA KUIN SE ON NÄHTÄVISSÄ JA KÄYTETTÄVISSÄ. Spark Networks EI TAKAA MITÄÄN, EI ERILLISESTI EIKÄ HILJAISESTI, MUKAANLUKIEN MM.: TAKUU KOSKIEN OMAISUUSVAATIMUSTA, TAKUU KOSKIEN YLEISTÄ KÄYTETTÄVYYTTÄ TAI KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI TAKUU, ETTÄ VERKKOSIVUSTON MATERIAALI EI LOUKKAA KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIA. Spark Networks EI TAKAA, ETTÄ VERKKOSIVUSTO ON VIRHEETÖN TAI ETTÄ SIINÄ EI ILMENE TURVALLISUUSAUKKOJA TAI VIRUSHYÖKKÄYKSIÄ. VERKKOSIVUSTO SAATTAA OLLA JOHTUEN HUOLTOTÖISTÄ TAI MUISTA SYISTÄ VÄLIAIKAISESTI POIS KÄYTÖSTÄ. VAKUUTAT HYVÄKYSYVÄSI, ETTÄ Spark Networksia EI VAADITA VASTAAMAAN SINULLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE AIHEUTUNEITA SEURAUKSIA, JOTKA JOHTUVAT INTERNETIN PUUTTEISTA, HITAISTA YHTEYKSISTÄ, VERKKOKUORMITUKSESTA TAI PALVELIMESI TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELIMEN YLIKUORMITUKSESTA. EMME TUE, VAKUUTA TAI TAKAA SISÄLTÖJÄ, TUOTTEITA TAI PALVELUJA, JOITA KOLMAS OSAPUOLI ESITTELEE TAI MAINOSTAA VERKKOSIVUSTOLLA.

b.  Verkkosivusto on maksuton vertailuportaali. Pystyäksemme tarjoamaan tämän palvelun ilmaiseksi, ylläpidämme yhteistyökumppanuuksia joidenkin niiden verkkosivustojen kanssa, jotka ovat mukana luokitteluissamme. VOIMME VAATIA VERKOSIVUSTOLLAMME ESITTELEMÄLTÄMME KOLMANNELTA OSAPUOLELTA MAKSUN TILASTA SIVUSTOLLAMME, JA VOIMME VAATIA MAKSUA JOKAISESTA KÄYTTÄJÄN TEKEMÄSTÄ NAPSAUTUKSESTA, JOKA VIE JONKIN TAI USEAMMAN KOLMANNEN OSAPUOLEN VERKKOSIVUSTOILLE, JA/TAI JOKAISESTA KÄYTTÄJÄN TEKEMÄSTÄ TOSIASIALLISESTA TUOTTEEN/PALVELUN HANKINNASTA, JONKA TÄMÄ KOLMAS OSAPUOLI TARJOAA.

9. Vastuunrajoitus
A. Spark Networks EI RAJOITA VASTUUTAAN (I) KUOLEMANTAPAUKSISSA JA LOUKKAANTUMISISSA, JOTKA AIHEUTUVAT Spark Networksin, SEN TYÖNTEKIJÖIDEN, OIKEUDELLISTEN EDUSTAJIEN TAI Spark Networksin ALIHANKKIJOIDEN HUOLIMATTOMUUDESTA TAI LAITTOMASTA AIKOMUKSESTA (II) VAURIOISTA, JOTKA JOHTUVAT Spark Networksin, SEN TYÖNTEKIJÖIDEN, OIKEUDELLISTEN EDUSTAJIEN TAI Spark Networksin ALIHANKKIJOIDEN TÖRKEÄSTÄ HUOLIMATTOMUUDESTA TAI TAHALLISUUDESTA EIKÄ (III) RAJOITA MUUTA VASTUUTA, JOTA EMME VOI VOIMASSA OLEVAN LAIN MUKAAN RAJOITTAA TAI SULKEA POIS. TÄMÄN OSION MUITA SÄÄNTÖJÄ EI VOI SOVELTAA TÄHÄN VASTUUSEEN.

B. RAJOITTAMATTA EDELLISIÄ TÄYTÄÄNTÖÖNPANOJA, EI Spark Networks VOI OLLA VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA TALOUDELLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MM. TULONMENETYKSET, MENETETYT LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET, SOLMITUT SOPIMUKSET, VOITOT TAI OLETETUT SÄÄSTÖT), MISTÄÄN GOODWILL-ASIAN TAI MAINEEN MENETYKSESTÄ, MISTÄÄN TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI MISTÄÄN ERITYISESTÄ, EPÄSUORASTA TAI SEURAUKSENA ILMENNEISTÄ MENETYKSISTÄ, JOTKA VOIVAT SYNTYÄ SINULLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTÖN TAI KÄYTÖN MAHDOTTOMUUDEN VUOKSI (MIKÄLI NÄISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA EI OLE ERILLISESTI MÄÄRITELTY JOTAKIN MUUTA). Spark Networks EI VASTAA MILLÄÄN TAVOIN LINKEISTÄ, JOTKA JOHTAVAT KOLMANNEN OSAPUOLEN VERKKOSIVUISTOILLE. MIKÄLI PÄÄTÄT SIIRTYÄ LINKKIEN KAUTTA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUSTOILLE, TEET TÄMÄN OMALLA VASTUULLASI.
C. . RAJOITTAMATTA EDELLISIÄ TÄYTÄÄNTÖÖNPANOJA, EI Spark Networksin VASTUUN LAAJUUS KOSKIEN KAIKKIA VAHINKOJA, JOTKA SYNTYVÄT NÄIDEN EHTOJEN TAI TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN MAHDOTTOMUUDESTA, VOI MISSÄÄN NIMESSÄ YLITTÄÄ KOKONAISUUDESSAAN 1 000 USD.

10. . Vahingonkorvaus
Hyväksyt täten, että puollat, korvaat etkä vahingoita Spark Networksia ja meihin liittyviä yrityksiä sekä kaikkia yrityksemme johtohenkilöitä, johtajia, työntekijöitä ja asiamiehiä koskien mitä tahansa vaatimuksia, vahinkoja, velvoitteita, menetyksiä, vastuita, maksuja ja kuluja (mukaan lukien mm, kohtuulliset asianajajakulut) johtuen: (i) verkkosivuston käytöstäsi tai käytön mahdottomuudesta; (ii) tässä olevien käyttöehtojen loukkaamisista.

11. Siirtäminen
Et saa siirtää tai välittää näitä ehtoja sekä mitään näissä taattuja oikeuksia ja lisenssejä. Ne voidaan kuitenkin siirtää sinulle rajoituksetta ja ilman ilmoitusta Spark Networksin toimesta.

12. Yleistä
a. Sovelletaan Saksan lakia poissulkien YK:n kauppalaki. Tämä ei koske kuluttajan säännöllisen oleskelupaikan valtion kuluttajansuojalain määräyksiä, jotka ovat kuluttajalle edullisempia ja joita lainvalintalauseke ei voi sulkea pois.

b. Pidätämme oikeuden muuttaa näitä ehtoja vapaan harkintamme mukaan. Tällaiset muutokset astuvat välittömästi voimaan, ja verkkosivuston käytön jatkaminen tarkoittaa, että olet hyväksynyt nämä muutokset.

c. Mikäli tämän sopimuksen jokin sääntö on jossain oikeusjärjestelmässä vaikutukseton, lainvastainen tai se ei ole sovellettavissa, pysyvät muut ehdot voimassa eikä siitä, että sääntö on vaikutukseton, lainvastainen tai se ei ole sovellettavissa, seuraa säännön mitätöitymistä jossain muussa oikeusjärjestelmässä tai että sitä ei voida soveltaa.

d. Tämä sopimus korvaa kaikki olemassa olevat sopimukset koskien sopimusasiaa ja muodostaa osapuolien välisen sopimuksen kokonaisuudessaan.

e. Luopuminen jostakin näiden ehtojen säännöstä ei tarkoita muiden tai tämän tai muiden sääntöjen jatkuvaa luopumista. Minkä tahansa tämän sopimuksen oikeuden, avun, valtuuden tai etuoikeuden laiminlyöntiä tai viivästystä ei voida pitää niistä luopumisena. Minkä tahansa oikeuden, avun, valtuuden tai etuoikeuden kertaluontoista tai osittaista toimeenpanoa ei pidetä luopumisena niiden muusta tai tulevasta voimaansaattamisesta, tai minkä tahansa muun oikeuden, avun, valtuuden tai etuoikeiden voimaansaattamisena.

Tietosuojaohjettamme voi tarkastella täällä.